• Bize sorun?
  • Telefon +905052919067
  • info@senintercihin.com
  • Ön Cebeci, Samur Sk. No:31, 06590 Çankaya/Ankara1
İdeal Kilonu Hesapla
m

kg


Doğrudan Satış Derneği Etik Kuralları

Daha sağlıklı bir yaşam tarzı sunuyoruz.

Doğrudan Satış Derneği Etik Kuralları

Herbalife Türkiye, Türkiye Doğrudan Satış Derneği'nin bir üyesidir. Türkiye'de Doğrudan Satış Derneği (DSD) Ağustos 1994'te kurulmuştur. Dernek tüzüğünde belirtildiği gibi, DSD'nin başlıca amaçları şunlardır: Tüketicilere mal ve hizmet pazarlama yöntemi olarak doğrudan satışı geliştirmek, sektör içinde en üst düzeyde iş ahlâkı prensipleri oluşturmak ve bunları korumak. Toplumun doğrudan satış konusundaki bilgisini ve güvenini arttırmak. DSD'ye aktif ve tam üyelik, hâlihazırda herhangi bir yasal doğrudan satış şirketinde çalışan asli üyeler tarafından oluşturulmaktadır. Şu andaki asli üyeler, kozmetik ürünleri, parfümler, temizlik ürünleri, aktif yaşam ve beslenme destek ürünleri, çeşitli yayınlar, ev gereçleri ve kişisel bakım ürünleri gibi geniş bir tüketim mal ve hizmet yelpazesi sunan, Türkiye çapında 600.000'den fazla bağımsız satıcının çabalarını destekleyen, 2002 yılında yaklaşık 600 milyon TL civarında perakende ticari hareket sağlayan, 6 şirketin üst düzey yöneticileridir. Tüm asil üyeler, DSD tarafından benimsenmiş olan davranış İlkeleri'ne tam bağlılık göstermeye ve söz konusu kuralları gönülden desteklemeye kararlıdırlar. Ayrıca DSD Türkiye'de ticari faaliyetleriyle doğrudan satışı destekleyen tüm "yardımcı" ve "geçici" üyeleri de bünyesinde toplamaya hazırdır. Doğrudan Satış Derneği, Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (FEDSA) ve Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (WFDSA) üyesidir. 1978 yılında kurulmuş olan WFDSA doğrudan satış endüstrisini global olarak temsil etmektedir. Üyeleri 52 ülkenin doğrudan satış dernekleri ve Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (FEDSA)'dır. FEDSA ise Avrupa'daki 25 ülkenin derneklerinden oluşmaktadır. Böylece toplam 77 ülkenin üyeliği ile doğrudan satış tüm dünyada 100 milyar dolardan fazla satış gerçekleştiren yaklaşık 62 milyon doğrudan satıcıyı temsil etmektedir. Herbalife Üyeleri, Doğrudan Satış Derneği’nin Etik Kuralları’nın şartlarına tabidir. Bu Kuralların tüm şartları aşağıda yer almaktadır.


Müşterileri için Doğrudan Satış Derneği İlkeleri

1- Genel 1.1. Kapsamı: Müşterilere yönelik olarak üyelerin Doğrudan Satış hususundaki Davranış İlkeleri'ni benimseyen iş bu yönetmelik (ki bundan böyle "İlkeler" olarak anılacaktır. Doğrudan Satış Derneği (DSD) tarafından yayınlanmıştır. Bu ilkeler, Doğrudan Satış Derneği'nin hem üyeleri arasındaki hem de tüketicilerle olan ilişkilerini düzenler. Bu ilkelerin hedefi, tüketicileri tatmin etmek ve korumak, serbest teşebbüs ortamında adil rekabet ortamını teşvik etmek ve Doğrudan Satışın kamuoyundaki imajını yükseltmektir. 1.2. Tanımlar: Bu ilkelerde geçen tanımlar, karşılarında yer alan anlamları taşırlar: Doğrudan Satış: Tüketim ürünlerinin müşterilere, kendi evlerinde, başkalarının evlerinde, iş yerlerinde veya daimi perakende satış yerlerinden uzak diğer yerlerde, genellikle bir doğrudan satış yapan satıcı tarafından açıklanması ya da gösteriminin yapılarak doğrudan doğruya pazarlanmasıdır. Şirket: Bir Doğrudan Satış Şirketi, kendi ticari markası, hizmet markası ya da başka tanımlayıcı sembolleri taşıyan ürünleri pazarlamak için bir Doğrudan Satış organizasyonunu kullanan ve en az bir çalışanı DSD'ye üye olan bir işletmedir. Doğrudan Satış Yapan Satıcı: Doğrudan Satış Yapan Satıcı, en az bir çalışanı DSD üyesi olan bir Doğrudan Satış Şirketinin Üyelik sisteminin üyesi olan kişidir. Doğrudan Satıcı, bağımsız, ticari acenta adına ya da kendi adına çalışan bir temsilci, ya da imtiyaz sahibi bir kişi de olabilir. Ürün: Ürün kavramı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını ve hizmetlerini kapsar. Satış: Satış kavramı, potansiyel müşterilerle temas kurma, ürünlerin sunuş ve gösterimini yapma, sipariş alma, malları teslim etme ve mal bedelini tahsil etme faaliyetlerinin bütününü kapsar. Parti Satışı: Dernek üyesi olan doğrudan satış yapan satıcının, bir grup müstakbel müşteriye ürünler hakkında açıklama ve gösterim yaparak satış yapmasıdır. Müşteriler kendilerini bu amaçla davet eden ev sahibinin evinde toplanabilirler. Sipariş Formu: Basılı ve yazılı sipariş makbuz ve sözleşmesini kapsar. İşe Alma: Bir kişiyi doğrudan satış yapan satıcı olmaya teşvik etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyet. İlkelere Uygunluk İdarecileri: Çalışanları DSD üyesi olan şirketlerin davranış ilkelerini uygulamalarını izlemek ve şikayetleri bu ilkelere bağlı kalarak çözümlemek amacıyla DSD tarafından görevlendirilen bağımsız şahıs ya da organlardır. 1.3. Üyeler: Doğrudan Satış Derneği, üyeleri, DSD ilkelerinin özünü oluşturan davranış ilkelerini benimseyeceklerini taahüt ederler. 1.4. Şirketler: DSD'ne üye olabilmenin ve bu üyeliği koruyabilmenin bir şartı olarak, DSD'ne üye olan şahsın işvereni olan her şirket bu ilkelere uyacağını kabul eder. 1.5. Doğrudan Satış Yapan Satıcılar: Bu ilkeler doğrudan satış yapan tüm satıcıları doğrudan doğruya bağlamaz. Ancak şirketlerin Üyelik sistemlerine üye olabilmenin bir şartı olarak DSD üyesi çalışanı olan şirketler kendilerinin bu ilkelere yada standartlara uygun davranış içerisinde olmalarını gerekli görürler. 1.6. Özel Denetim: Bu ilkeler, doğrudan satış sektörü tarafından özel denetim için benimsenen önlemlerdir. Getirdiği yükümlülükler mevcut kanuni şartların üzerinde ahlâki davranışlar gerektirebilir. Çalışanın DSD üyeliği feshedilen bir şirket, bu ilkelere bağlı kalmak zorunda tutulamaz; ilkelerde yer alan koşullar, sadece şirketin çalışanının DSD'ne üye olduğu süre boyunca meydana gelen olay veya işlemlere uygulanabilir. 1.7. Kanunlara Uyma: DSD üyesinin işvereni olan şirketlerin ve doğrudan satış yapan satıcıların tüm kanuni yükümlülüklere uydukları kabul edilir, bu yüzden tüm kanuni yükümlülükler bu ilkelerde ayrıca yeniden tanımlanmamıştır. 1.8. Standartlar: Bu ilkeler, DSD üyesi çalıştıran doğrudan satış şirketleri ve bu şirketlere bağlı çalışan doğrudan satış yapan satıcılarla ilgili bazı ahlâki davranış standartlarını da içerir.